Zinātne un tehnoloģija - solis nākotnē (RaTSIF-2017).

32. zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference “Zinātne un tehnoloģija – solis nākotnē”

Konferences mērķis ir TSI un citu augstāko izglītības iestāžu jauno zinātnieku apvienošana, kā pamatā ir kopīgas starpdisciplīnu pētniecības intereses ar mērķi iegūt jaunus kvalitatīvus rezultātus, risinot problēmas, kas pastāv jau šobrīd un radīsies nākotnē.

Zinātniskās konferences programmā iekļautas latviešu un ārzemju zinātnieku plenārsēžu prezentācijas-lekcijas un jauno dalībnieku prezentācijas sekcijas darbu ietvaros.

Konference nodrošina iespēju jaunajiem pētniekiem piedalīties starpnozaru zinātniskajā konferencē un sadarboties ar pieredzējušiem zinātniekiem. Visi jaunie zinātnieki, kuri nodarbojas ar tehniskiem, ekonomiskiem un sociāliem pētījumiem, tiek aicināti iepazīstināt ar savu darbu un piedalīties zinātniskajā diskusijā.   Konferences laikā katram ir iespēja atrast domubiedrus, nostiprināt profesionālos sakarus, attīstīt un uzlabot komunikatīvās prasmes un iegūt vērtīgu pieredzi zinātniskās konferences diskusijās.

Konferences ietvaros jau otro gadu pēc kārtas notiek TSI Zinātnes diena, kuras pasākumi radījuši interesi no apmeklētāju puses. Aicinām visus interesentus tajā piedalīties!

Konference notiek divas reizes gadā.

Konferencē aicināti piedalīties jaunie zinātnieki, doktorantūras studenti, aspiranti un studenti no Latvijas un ārvalstu augstskolām.

Konferences oficiālās valodas ir latviešu, krievu un angļu valoda.

NEW!!! Konferences programma

NEW!!! Konferences tēzes

Transporta un sakaru institūts (Latvija)

Transporta un sakaru institūts – tā ir moderna augstskola ar teju simtgadīgu vēsturi. TSI – leģendārā RCAII (Rīgas civilās aviācijas inženieru institūts) un RAU (Rīgas aviācijas universitātes) pēctecis.

Pašreizējā veidolā TSI ir dibināts 1999.gadā. Šodien TSI ir vienīgā privātā universitātes tipa tehniskā augstskola, kurā iespējams iegūt augstāko izglītību latviešu, krievu un angļu valodā.

 • Igors Kabaškins, profesors, priekšsēdētājs, studiju programmas direktors, TSI
 • Irina Jackiva, profesore, TSI prorektore, studiju programmas direktors, TSI
 • Boriss Mišņevs, profesors, TSI studiju programmas direktors, TSI
 • Irina Kuzmina-Merlino, profesore, TSI studiju programmas direktore, TSI
 • Georgs Utehins, docents, TSI Transporta un loģistikas fakultātes dekāns, TSI
 • Aleksandrs Stetjuha, profesors, TSI studiju programmas direktors, TSI
 • Aleksandrs Grakovskis, profesors, TSI studiju programmas direktors, TSI
 • Išgalijs Išmuhametovs, docents, TSI Vadībzinātņu un ekonomikas fakultātes dekāns, TSI
 • Aleksandrs Medvedevs, profesors, Aviācijas transporta katedras vadītājs, TSI
 • Irina Pticina, asoc. profesore, Datorsistēmu programmatūras nodrošinājuma katedras vadītāja, TSI
 • Irina Jackiva, profesore, TSI prorektore, TSI
 • Jeļena Baranova, lektore, TSI Datorzinātņu un elektronikas fakultāte, TSI
 • Anna Palma, lektore, TSI Vadībzinātņu un ekonomikas fakultāte, TSI
 • Irina Laletina, TSI
 • Dmitry Pavlyuk, as. prof., TSI

 

Kontaktpersonas

Transporta un sakaru institūta darbinieki un studējošie:

Baranova Jelena
Tālr.: (+371)-67109394,
E-mail: Baranova.J@tsi.lv.

 

Citu augstskolu un organizāciju zinātnieki, docētāji un studenti:

Irina Laletina
Tālr.: (+371)-67100651,
E-mail: Laletina.I@tsi.lv.

Transporta un sakaru institūts
Lomonosova 1, Rīga, LV-1019, Latvija

Dalības maksa

Standarta
40
 • Tēžu prezentācija
 • Visu sesiju apmeklējums
 • Tēžu kopsavilkums
Reģistrācija
Hot!
BSc, MSc, PhD Studentu
20
 • Tēžu prezentācija
 • Visu sesiju apmeklējums
 • Tēžu kopsavilkums
Reģistrācija
TSI studentiem un darbiniekiem
free
 • Tēžu prezentācija
 • Visu sesiju apmeklējums
Reģistrācija

Dalības kārtība

Reģistrācijas sākums:

9. oktobris 2017

Tēžu iesniegšanas beigu termiņš:

30. oktobris 2017 1. novembris 2017

Informācija par tēžu recenzēšanas rezultātiem:

20. novembris 2017

Konference:

8. decembris 2017

Tēzēm jāatbilst tekstveides prasībām, tām jābūt saturiski vienotām, loģiskām domas izteicējām, ko apvieno kopīga ideja.

Tēzas var var sagatavot latviešu, krievu un angļu valodā.

Pirms manuskripta iesniegšanas, lūdzu, izlasiet informāciju autoriem sadaļā Tēžu noformēšana. Veidnes var atrast arī šajā sadaļā.

Tēzes tiks publicētas pirms konferences speciālā žurnāla „Zinātne un tehnoloģija – solis nākotnē”( ISSN 1691-2853) laidienā.

Reģistrācija konferencē notiek vairākos posmos. Vispirms tiek norādīti Jūsu personas dati un informācija par referātu, pēc tam tiek dota iespēja vietnei pievienot datni ar Jūsu referāta tēzēm:

Tēzes

Tēzēm (apmēram 600 vārdu), kas iesniegtas recenzēšanai, jābūt ar precīzu, skaidru ideju, tēmu, jāsniedz īss satura izklāsts, jāietver informācija par visiem autoriem (pilns vārds, darba vieta, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un elektroniskā adrese ). Iesniegtās tēzes tiks recenzētas.

Ieteikumi tēžu izstrādē (.pdf)

Tēžu documenta nosaukums

Datne ar TSI maģistrantu tēzēm jānosauc:

1.daļa – virziena kods:

 • VA – Vadībzinātne
 • EK – Ekonomika
 • RE – Elektronika
 • CS – Datorzinātnes
 • LT – Loģistika un transports

2.daļa – autora uzvārds latīņu burtiem:

Piemērām: VA_ALEKSEJEVA.doc

 

Datne ar dalībnieku, kas nepārstāv institūtu, tēzēm jānosauc:

1. daļa – augstskola:

 • ISMA
 • RSEBAA
 • …..

2. daļa – autora uzvārds ar latīņu burtiem:
piemēram: ISMA_ALEKSEEVA.doc

Nosaukums:

Adrese:

Reģistrācijas numurs:

Banka nosaukums

SWIFT:

Banka adrese:

IBAN:

Mērķis:

Transporta un sakaru institūts

Lomonosova 1, Rīga, LV-1019, Latvija

LV40003458903

Swedbank

HABALV22

Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048, Latvija

LV98HABA0551033053913

RaTSiF 2017a

Seminārs: No datiem līdz biznesa pievienotajai vērtībai: viedokļi un dažādi risinājumi

1. atklātais seminārs „Zinātne biznesam”

Motivācija

Mūsu sabiedrība un ekonomika attīstās digitālās transformācijas laikmetā, kas aptver mūsu dzīves kultūras, sociālos, tehnoloģiskos un ekonomiskos aspektus. Pirmkārt, tas attiecas uz biznesa procesiem, kas pieprasa intensīvu informācijas izmantošanu, kuru pamatā ir liela mēroga digitālo tehnoloģiju integrācija pilsētas infrastruktūrā, satiksmes pārvaldības sistēmās, uzņēmējdarbības vidē utt. Kvalitatīvu datu plūsmu apvienošana un jaudīgu analītisko instrumentu izmantošana to iekšējo sakarību atklāšanai viennozīmīgi veicina biznesa-procesu uzlabošanu un labāku darba rezultātu sasniegšanu. No otras puses, digitālās tehnoloģijas būtiski ietekme apkārtējo vidi kopumā, radot jaunas iespējas un problēmas, kā arī nosakot uzvarētājus un zaudētājus. Mēs esam pārliecināti, ka daudznozaru konferences un semināri palīdzēs aktivizēt biznesa, politikas un zinātnes digitālo kopienu.

Kas ir Data Analytics?

Zinātne par datu izmantošanu lai konstruētu modeļus, kas tiek izmantoti kvalitatīvu lēmumu pieņemšanai, kas dod labumu sabiedrībai, uzņēmumiem un privātām personām.

Mērķis

Pārliecināt Jūs Data Analytics lietderībā un motivēt Jūs izmantot analīzi Jūsu profesionālajā darbībā.

Mūsu pieeja

Iepazīstināt ar datu analīzes principiem caur to izmantošanas reālu pielietojamu un zinātnisko uzdevumu risināšanas piemēriem.
Uzlabojot dzīves kvalitāti, paziņojot sabiedrībai un potenciālajiem lietotājiem zinātniskās pētniecības rezultātus, kā arī apvienojot pētniekus, uzņēmējus, lēmumu pieņēmējus un citus, kuri interesējas par datu analīzi.

Mūsu referenti

TSI absolventi un pēcdoktorantūras pētnieki, kas dalās savā pieredzē dažādos Datu Zinātnes aspektos.

Valoda

Angļu

Piedalīšana

Bezmaksas pēc reģistrācijas

Seminārs notiks 2017. gada 8. decembrī pulksten 12:00-14:00 Transporta un sakaru institūtā, Lomonosova iela 1, 130 aud.

11:30-12:00 Reģistrācija un sveiciena kafija 

12:00-14:00 Seminārs “Zinātne  biznesam”. Moderatore: TSI vice-rektore, Prof. Irina Jackiva (Latvija)

Data Science application in business: from theory to practice
Member of Data Science Team in Accenture, TTI Asist. Prof., Dr.Sc.Ing. Jelena Yurshevich

 • data science: definition and tasks
 • decision making support
 • statistical modelling
 • use cases
 • data driven decision in banking; finance; etc.

 

Data Lake
Member of Data Sciences Team in Accenture, MSc in CS. Dmitry Sinah

 • Big Data on-premises
 • Hadoop
 • Data Lake concepts and architectures
 • Data governance
 • Use Cases

 

Spatial Data Science: when locations matter
TTI PostDoc Researcher, Dr.Sc.Ing. Dmitry Pavlyuk

 • features of spatial data science
 • emerging trends
 • tracking data analysis
 • applications

 

Data protection by design and by default
Security manager, Tieto; Assoc. Prof. Dr.Sc.Ing. Aleksander Bereznoy

 • Data protection by design and by default concept
 • Privacy by design in General Data Protection Regulation (GDPR)
 • Security by design with Capability and Maturity Model Integration (CMMI) for Development
 • Secure software development in Payment Application Data Security Standard (PA-DSS)
 • Software Development Lifecycle (SDL)

Seminārs notika 2017. gada 8. decembrī pulksten 12:00-14:00 Transporta un sakaru institūtā, Lomonosova iela 1, 130 aud.

Mūsu partneri

mūs atbalsta

logo_h_lv_rgb
Logo-blue
Academpark-A-sm
LaTAIA-lv
LPAA

Kontakti

Rīga, Latvija

Rīga – Latvijas Republikas galvaspilsēta. Pateicoties savam  ģeogrāfiskajam izvietojumam, Rīgai piemīt lieliskas  tirdzniecības iespējas, pilsēta ir nozīmīgs kultūras un tūrisma objekts. Neskatoties uz to, ka Rīga piedāvā visas modernas pilsētas priekšrocības, tā ir saglabājusi savu vēsturisko šarmu, kas it īpaši sajūtams  tās senajā viduslaiku daļā- Vecpilsētā.

Vecpilsēta  saglabājusi daudz klusējošu pagātnes liecību. Senās, šaurās ieliņas, vēsturiskie pieminekļi, ērģeļmūzika vienā no Eiropas vecākajām baznīcām piesaista mūsu pilsētas viesus. 1998.gadā Rīgas vecpilsēta tika iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

Transporta un Sakaru Institūts

Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019, Latvija

Ar sabiedrisko transportu

(15 minūšu attālumā no pilsētas centra):
– ar trolejbusu Nr. 15 līdz Lomonosova ielas pieturai
– ar tramvajiem nr. 7 vai 9 līdz Balvu ielas pieturai

Norises vieta

 • Lomonosova iela 1, Rīga, LV
 • Baranova.J@tsi.lv
 • +371 67100586, +371 67100651
 • +371 67100660